Риболовен билет

В риболовен магазин КОРМОРАН може да Ви бъде издаден риболовен билет както следва:

Годишен билет за любителски риболов

Цени:
- стандартен: 25.00 лв.
- за членове на сдруженията по чл. 11 ЗРА: 
- за лица по чл. 23, ал. 3 ЗРА: 
- за лица по чл. 23, ал. 3 ЗРА, членуващи в сдружения по чл. 11 ЗРА: 
– безплатен за деца под 14-годишна възраст: 
– безплатен за хора с увреждания: 


Валидност: от 1-ви януари на съответната календарна година до 15-ти януари на следващата календарна година. 
 Шестмесечен билет за любителски риболов

Цени:
- стандартен: 15.00 лв.
- за членове на сдруженията по чл. 11 ЗРА: 
- за лица по чл. 23, ал. 3 ЗРА: 
- за лица по чл. 23, ал. 3 ЗРА, членуващи в сдружения по чл. 11 ЗРА: 


Валидност: от 1-ви януари до 30-ти юни или от 1-ви юли до 31-ви декември 
 Месечен билет за любителски риболов

Цени:
- стандартен: 8.00 лв.
- за членове на сдруженията по чл. 11 ЗРА: 
- за лица по чл. 23, ал. 3 ЗРА: 
- за лица по чл. 23, ал. 3 ЗРА, членуващи в сдружения по чл. 11 ЗРА: 


Валидност: 1 календарен месец, считано от датата на издаването му 
 Седмичен билет за любителски риболов

Цени:
- стандартен: 4.00 лв.
- за членове на сдруженията по чл. 11 ЗРА: 
- за лица по чл. 23, ал. 3 ЗРА, Такса: 
- за лица по чл. 23, ал. 3 ЗРА, членуващи в сдружения по чл. 11 ЗРА: 


Валидност: 7 дни, считано от датата на издаването му