Въздушно оръжие и муниции

Въздушно оръжие и муниции

Със ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ от 17.09.2010г. се задължават всички нови собственици на газови оръжия и въздушни оръжия над 24 джаула да уведомят съответното РПУ по местоживене в 14 дневен срок за закупуването на газови пистолети, газови автомати и въздушни пушки над 24 джаула. Това означава уведомителен режим - просто да знаят, че сте си купили съответното газово оръжие. За всички, закупили газово или въздушно оръжие преди излизането на новия закон (17.09.2010г.) имат 1 година гратисен период за уведомление в съответното РПУ. За неспазване на уведомителния режим са предвидени и съответните глоби. Изтеглете заявлението от ТУК.